ทำ Github Action แบบเร็วๆ

github_techtalkthai_banner_2-600x300-2

ลองการทำ CI/CD ด้วย Github Action

สร้างไฟล์ Workflow ใน Project

$ mkdir <project>/.github/workflows
$ touch main.yml

ในไฟล์ main.yml

 • Name

เป็นการกำหนดชื่อ workflows

name: CI
...

 • On

เป็นตัวกำหนดให้ทำงานเมื่อมีการทำกระทำอะไร เช่น push pull หรือ ระบุว่าจาก branch ไหน เพื่อทำ คำสั่งที่เรากำหนด

...
on:
 push:
  branches: [ master ]
...
...

 • Job

เป็นตัวที่กำหนดชุดคำสั่ง และขั้นตอนต่างๆ ที่เราต้องการจะทำ

jobs:
 build:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
  - uses: actions/[email protected]
  - name: Run a one-line script
   run: pwd

ไฟล์ main.yml ทั้งหมดจะประมาณนี้

name: CI
on:
 push:
  branches: [ master ]

jobs:
 build:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
  - uses: actions/[email protected]
  - name: Run a one-line script
   run: pwd

ลองทดสอบ push ไปยัง github

$ git add -A
$ git commit -m 'demo git action'
$ git push origin master 

1

2

3


และสามารถ ใส่ตัวแปรที่มีความสำคัญได้เช่นกัน

 • ไปที่ Settings ใน project ไปที่ Secrets

4


 • กดที่ new secret

5


 • เพิ่ม secret

6

จากนั้น วิธีการ เรียกใช้จะเป็น ${{ secrets.<ตัวแปรที่เรากำหนด> }}

name: CI
on:
 push:
  branches: [ master ]

jobs:
 build:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
  - uses: actions/[email protected]
  - name: Run a one-line script
   run: pwd
  - name: Demo secrets
   run: echo ${{ secrets.demo }}

 • จากนั้น push ไปยัง github อีกครั้ง

7

ก็จะประมาณนี้


 • ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Github Action