( บันทึกไว้กันลืม ) What is JavaScript ?


JavaScript คือ ?

  • JavaScript (JS) เป็น ภาษาโปรแกรมมิ่ง ภาษานึงที่มีการทำงานอยู่ฝั่ง Cilent หรือ Browser นำมาช่วยทำให้เว็บที่ทำมีการเคลื่อนไหว หรือตอบสนองผู้ใช้มากขึ้น
  • ใช้งานร่วมกับ HTML และ CSS ในการสร้างหน้าเว็บไซด์
  • ในปัจุบันมีการนำ JavaScript มาทำงานในฝั่ง server-side เช่น NodeJS

JavaScript ไม่ใช่ Java

  • JavaScript ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัท Netscape Communication โดยตอนแรกเรียกกันในชื่อ Livescript ต่อมาได้มีการร่วมมือกัน กับบริษัท Sun เพื่อทำ Browser ตัวนึงขึ้นมา ชื่อว่า Netscape Navigator แล้วด้วยความที่ ตัว Browser เองมีสามารถ ใช้ Java ที่ทาง sun เป็นคนสร้างได้ ทำให้ต่อมาทาง Netscape ได้ทำการ เปลี่ยนชื่อ LiveScript ไปเป็น JavaScript จนถึงปัจจุบัน
  • สิ่งที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่า JavaScript คือ Java เป็นเพราะโครงสร้างภาษาที่ใกล้เคียงกัน เพราะ ทั้งสองมีการยึดโครงสร้างมาจาก ภาษา C

การทำงานของ JavaScript

  • มีลักษณะการทำงานแบบ runtime พูดง่ายๆคือเป็นการที่ทำงานไปพร้อมกับแปลทุกครั้ง ( Interpreter ) ไปด้วย
July 30, 2020