DNS Server คืออิหยั่งวะ


Dns Server คือ ระบบที่ใช้จัดการ Domain Name ทำหน้าที่แปลง Domain Name ไปเป็น IP Address ไปมา

Domain Name คืออะไร ?

โดยปกติ เวลาเรา เข้าเว็บไซด์ จะใช้ IP Address ในการเข้าถึง Server ที่เราต้องการ แต่ด้วย ปัญหาที่ว่า การจำ IP Address เพื่อ เข้าเว็บทุกครั้ง และจำยาก มันค่อนข้างลำบาก

จึงมีการ ทำ Domain Name ขึ้นมา เพื่อเป็นการบอกว่า IP Address อะไร คล้ายๆ กับสมุดโทรศัพท์ ที่ใช้ๆกัน ที่มีการตั้งชื่อให้เบอร์โทรศัพท์ ดังภาพ

image-1

จากภาพนั้นคือ IP Address ของ google.com หากลองนำ ไปเปิดใน Browser ก็จะ Redirect ไปยัง หน้าเว็บปกติ

หลักการทำงาน ของ DNS จะเป็นประมาณนี้

image-1

จากภาพจะเห็นได้ว่า

  • เมื่อเรา เข้า เว็บไซด์ www.google.com Browser จะทำการวิ่งไปยัง DNS Server ที่เครื่องเราตั้งไว้ ( Default จะเป็น DNS ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เราใช้ ) เพื่อถามหา IP Address ของ เว็บไซด์นั้นๆ
  • จากนั้นจะใช้ IP Address นั้นวิ่งไปยัง Web Server ของเว็บไซด์เพื่อทำการขอข้อมูลของเว็บไซด์
  • จากนั้นเว็บไซด์ก็จะส่งข้อมูลกลับไปยัง DNS เพื่อแปลงกลับไปเป็น Domain Name แล้วจริงไปแสดงยัง Browser ของเรา

ref:

DNS Server แบบขอสั้นๆ