สร้าง Telegram bot Message


ทดสอบทำ Bot สำหรับ ส่งข้อความไปยัง bot Telegram แบบง่ายๆ

How to Start

Start เพื่อดูคำสั่งทั้งหมด

1.png

create bot

หลังจากพิมพ์ /newbot ให้ใส่ชื่อของ bot

2.png

หลังจากนั้นตั้ง username ของ bot ( ex. @demoBot … )ตั้งชื่ออย่างไรก็ได้ แต่ต้องลงท้ายด้วย คำว่า Bot || bot

3.png

เก็บ apikey จากที่ botFather ตอบกลับมาด้วย

check bot ด้วยคำสั่ง mybot

4.png

start chat กับ bot ที่สร้าง

5.png

ทดสอบยิงข้อความไปยัง bot ที่สร้าง

ก่อนอื่นไปเอา chat_id

$ curl -s -X POST https://api.telegram.org/botxxx:yyyy/getUpdates

จากนั้น ลองทดสอบยิงข้อความ

$ curl -s -X POST https://api.telegram.org/botxxx:yyyy/sendMessage \
-d chat_id=xxxx \
-d text="hello"

ผลที่ได้

6.png